Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Beersel: bijna 1 op 3 kandidaat-huurders sociale woning is niet-Belg

Beersel: bijna 1 op 3 kandidaat-huurders sociale woning is niet-Belg
Lokaal @ Vlaams Belang

Van de 1.727 sociale woningen die Woonpunt Zennevallei verhuurt, worden er 241 bewoond door mensen die niet over de Belgische nationaliteit beschikken. 1 op 7 dus. Dat blijkt uit cijfers die het Vlaams Belang opvroeg. Voor een goed begrip: mensen met de dubbele nationaliteit zijn hier niet in opgenomen. Het werkelijke aantal mensen van niet-Belgische afkomst ligt dus nog een pak hoger.

Hoewel er momenteel 940 Belgen op de wachtlijst staan voor een sociale woning in Halle, Beersel, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en Pepingen worden er momenteel 241 bewoond door niet-Belgen. Marokkanen vertegenwoordigen hierbij de grootste groep, leren we uit cijfers van het Vlaamse Agentschap voor Sociaal Wonen. Ook bij de recentste toewijzingen van 2016 valt op dat 1 op 7 sociale woningen in de Zennevallei wordt toegewezen aan mensen die niet over onze nationaliteit beschikken. Op de wachtlijst zien we die verhouding fors toenemen: 1 op 3 kandidaat-huurders in de Zennevallei is geen Belg.

Volgens het Vlaams Belang zijn de cijfers in de praktijk zelfs nog markanter, aangezien mensen met de dubbele nationaliteit niet in de cijfers zijn opgenomen. Zo beschikken de meeste niet-Europese allochtonen in ons land – 85 procent van de Turken en 82 procent van de Marokkanen – over de Belgische (en dus dubbele) nationaliteit. Zij worden in de statistieken beschouwd als ‘Belg’. “Het laat zich raden wie het slachtoffer is van de massale intocht van vreemdelingen in onze sociale huisvesting. Dat zijn onze eigen behoeftigen. Gemiddeld moeten zij drie jaar wachten op een sociale woning”, reageert Klaas Slootmans, lijsttrekker voor het Vlaams Belang in Halle-Vilvoorde.

Slootmans vreest bovendien dat dit nog maar het begin is, aangezien de tienduizenden asielzoekers die de afgelopen twee jaar een asielstatuut kregen toegekend nu massaal kandideren op de sociale woningmarkt. “Dat heeft alles te maken met de nefaste beslissing van het gemeentebestuur om destijds een van de grootste asielcentra van het land in onze gemeente neer te poten”, aldus Slootmans. Door het asielstatuut hebben zij dezelfde rechten als een Belg. Het Vlaams Belang ontwaart daarbij een manifeste onrechtvaardigheid. “Of kunnen de dames en heren van de meerderheidspartijen verantwoorden waarom iemand, die al jarenlang heeft bijgedragen, gelijkgesteld wordt aan een net aangekomen Afghaan?”, klinkt het retorisch.

Het Vlaams Belang dient daarom een voorstel van decreet dat stelt dat een immigrant zich pas kandidaat kan stellen voor een sociale woning wanneer hij ten minste zeven van de acht voorbije jaren legaal in het land verbleven heeft en ten minste gedurende drie jaar daarvan een inkomen uit arbeid heeft gehad en sociale zekerheidsbijdragen betaald heeft.